Zelfstandig monteur (1e monteur)

Positie in organisatie

 • Werkt onder leiding van een aangewezen projectleider
 • Geeft eventueel leiding aan monteurs

Doel functie

 • Uitvoeren van montage- en/of installatiewerkzaamheden, coördineren van de uitvoering

Activiteiten, verantwoordelijkheden & bevoegdheden

 • Ziet toe op de normale voortgang van de onderhanden zijnde projecten, inclusief nazorg
 • Dagelijkse leiding op project
 • Bouwt schakelkasten en bedieningspanelen en brengt deze aan
 • Bereidt inbedrijfstelling voor; voert testen en eventueel ook inbedrijfstelling uit
 • Toets het uitgevoerde werk aan de opdracht en planning
 • Aansturen (hulp) monteurs
 • Vult urenregistratie
 • Uitvoeringsoverleg
 • Aansturen en controleren onderaanneming
 • Inloop generiek en ingangscontrole materiaal t.b.v. bouwlocatie
 • Uitvoeren van tussencontroles
 • Meer- en minder werk registratie
 • KAM zorg op de bouw
 • Optekenen aanpassingen op werktekeningen (revisietekeningen)
 • Is verantwoordelijk voor het documentenbeheer op de werkplek
 • Het binnen de opgestelde projectplanning uitvoeren van de werkzaamheden (voortgangscontrole)
 • Is verantwoordelijk voor het functioneren van de (hulp) monteur(s) op locatie

Kennis en opleiding

 • MBO 3 of relevante ervaring als monteur
 • In het bezit van VCA-VOL, of bereidt zijn dit te halen

Competenties

 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Zelfstandig
 • Planmatig

Verwachtingen

 • Kan zelfstandig te werk gaan
 • Is technisch vaardig

Heeft u interesse? Stuur dan uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar pz@van-barneveld.nl  t.a.v. Mevr. K. van der Tol.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet gewaardeerd.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar pz@van-barneveld.nl