--50 Jaar ervaring -- Kwaliteit & Service -- 24/7 Storingsdienst -- Duurzaam -- Gecertificeerd--

 

         E.T.I.B. van Barneveld B.V.

  PLC

  Domotica

  Gebouw automatisering

  Industriële automatisering

  Besturingssysteem

 

 

Een PLC doorloopt intern voortdurend een vaste, voorgeprogrammeerde cyclus. Na een programmacyclus te hebben afgerond, wordt de status van de outputs aangepast en vervolgens wordt de status van de ingangen ingelezen. Door deze manier van werken kan een PLC schijnbaar vele dingen tegelijk doen. Sommige nieuwere types van PLC’s lezen echter de ingangen in op het moment dat ze die ‘nodig hebben’ in het programma en sturen ook meteen de uitgangen aan nadat de logica van die uitgangen opgelost is. Deze types wachten dus niet noodzakelijk tot de volledige programmacyclus afgelopen is alvorens de uitgangen te sturen. De meeste oudere types hebben ook een speciale interrupt instructie waarbij de normale afloop van het programma even onderbroken wordt om zo de PLC te dwingen een bepaalde ingang te lezen of een uitgang te sturen. Daarna wordt de afloop gewoon verder gezet.

 

 Contact

 

Domotica integreert technologieën en diensten in huishoudens en organisaties. Vanuit de traditionele gewoonte zijn we gewend alle technische oplossingen in huizen en bedrijven los van elkaar te zien. Door deze ´eilandoplossingen´ slim met elkaar te verbinden ontstaat domotica. Het is dus eigenlijk niets nieuws, maar gewoon het slimmer toepassen en gebruiken van de beschikbare techniek. Met als resultaat meer functionaliteit voor hetzelfde geld.

 

Het vereist wel een andere projectaanpak en benadering dan de bouw vanuit het verleden gewend is.

 

Traditioneel is men gewend tijdens het ontwerp de installaties standaard uit te rusten. Te vaak krijgt de eindgebruiker geen voorlichting over de hedendaagse mogelijkheden op het gebied van elektrotechniek. Resultaat is een woning met traditionele (lees ouderwetse) standaard installaties met beperkingen. Na de oplevering ontbreken dan de mogelijkheden om de losse systemen, zoals internet, beveiliging, verlichting, intercom, deurbediening, temperatuurregeling, zonneweringsbediening, audio/video systemen nog slim met elkaar te verbinden. Een gemiste kans...

 

Domotica verhoogt het leefcomfort in uw woning en draagt op een efficiënte wijze bij aan slim wonen en werken. Bij domotica draait het niet alleen om de integratie van techniek in de woning (verwarmen, ventileren, verlichten, etc.), maar ook om de integratie van diensten en service van buitenaf naar de woning toe (internet, alarmeren, telefoneren, televisie kijken, etc.).

 

 

 Contact

Gebouwautomatisering omvat de integratie van afzonderlijke installaties tot een centraal gebouwbeheersysteem. Omdat een adequaat automatiseringssysteem voor een gebouw tegenwoordig net zo essentieel is als de fundering en het dak, is het van groot belang de marktontwikkeling op dit gebied te stimuleren. Dit is precies waar de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering zich op richt. Duurzame marktontwikkeling staat hierbij hoog in het vaandel, zowel wanneer het gaat om milieu-aspecten als voor wat betreft de continuïteit van de markt.

 

 Contact

Elke ondernemer wil precies weten wat zich afspeelt in iedere fase van het productieproces. Bijsturen is immers essentieel. Als de ondernemer dit nalaat, dan kan ongemerkt de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar zijn gebracht. Slechts één zwakke schakel is in staat om de voortgang ernstig te verstoren met als gevolg hoge verliezen of onherstelbare bedrijfseconomische schade. Geen enkele ondernemer zit daar op te wachten.

 

Elk productieproces vraagt om effectief risicomanagement. Hoe de industriële automatisering op de werkvloer in kaart moet worden gebracht en hoe we alle deelprocessen naadloos, effectief en efficiënt op elkaar kunnen laten aansluiten in de zoektocht naar het meest optimale functioneren.

 

 

 Contact

 

Een besturingssysteem of (OS) is een programma dat na het opstarten van een computer computer in het geheugen geladen wordt. Dankzij het besturingssysteem kunnen andere programma’s (applicaties) opstarten en afsluiten. Een besturingssysteem is een soort ‘laag’ tussen de hardware van een computer en de programma’s.

 

 

 Contact

 

Van Barneveld B.V. is ook gespecialiseerd in PLC besturingssystemen en automatisering.

Van een overwerk-timer tot een complete besturingskast voor een ontijzering installatie.

 

 

Hieronder de worden verschillende principes nader toegelicht.

Van Barneveld BV - Handelsweg 9 3606 AA MAARSSEN - (tel) 0346 57 55 33 - (mail) info@van-barneveld.nl

 

Privacy verklaring - © E.T.I.B. van Barneveld 2018