--50 Jaar ervaring -- Kwaliteit & Service -- 24/7 Storingsdienst -- Duurzaam -- Gecertificeerd--

 

         E.T.I.B. van Barneveld B.V.

E.T.I.B. Van Barneveld B.V. is uw partner voor het uitvoeren van inspecties.

Wij kunnen de volgende inspecties voor u verzorgen:

 

- NEN 1010 Opleveringsinspectie nieuwe installatie

- NEN 3140 Periodieke inspectie bestaande installatie & arbeidsmiddelen

 

Daarnaast kunnen wij ook uw trappen en steigers keuren volgens de NEN 2484

 

 

 

NEN 1010

NEN 3140

Als u een nieuwe elektrotechnische installatie heeft laten realiseren, dan moet deze voor oplevering geïnspecteerd worden. In de Nederlandse wetgeving wordt het bouwbesluit genoemd.

Vanuit het bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 1010. Door deze verwijzingen heeft de NEN 1010 een wettelijke status en dient een elektrotechnische installatie bij aanleg ten allen tijden hieraan te voldoen.

Als de installatie voldoet aan de NEN 1010, voldoet de installatie dus aan de Nederlandse wet.

Tijdens het uitvoeren van een eerste inspectie bestaat de kans dat er afwijkingen op de norm worden geconstateerd. In de meeste gevallen zijn deze afwijkingen het gevolg van tekortkomingen in het ontwerp. ETIB Van Barneveld BV adviseert u graag over de mogelijkheden van het ontwerpen, installeren en inspecteren van een installatie.

 Contact

 

Wanneer heeft u voor het laats de kleine lettertjes van de verzekeringsmaatschappij gelezen?

 

In tegenstelling tot de NEN 1010 bestaat er vanuit de Nederlandse wet geen verplichting tot het uitvoeren van periodieke inspecties.

Waarom zou deze inspectie uitgevoerd moeten worden zonder wettelijke verplichting?

Het antwoord op deze vraag is niet zo moeilijk. Er kan door bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij verplicht worden hieraan te voldoen. Ook zou u zelf het besluit kunnen nemen om periodieke inspecties te laten uitvoeren.

 

In het Arbobesluit wordt wel iets gezegd over elektrische installaties:

 

Artikel 3.4. Elektrische installaties

 

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.

2. In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.

3. Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

4. Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning van beperkte omvang.

 

Een simpele uitleg van deze tekst:

 

Zorg dat het veilig is; en zorg dat het veilig blijft.

 

Een zeer goede manier om aan deze wet te voldoen is door het volgen van de NEN 3140.

Door het uitvoeren van een periodieke inspectie conform de NEN 3140 wordt een vermoeden van overeenstemming bereikt met de wet.

 

Naast de elektrische installatie bevat de NEN 3140 procedures voor het periodiek controleren van elektrische gereedschappen.

 

 Contact

Van Barneveld BV - Handelsweg 9 3606 AA MAARSSEN - (tel) 0346 57 55 33 - (mail) info@van-barneveld.nl

 

Privacy verklaring - © E.T.I.B. van Barneveld 2018